Malatya Hakkında Kısa Bir Yorum Yapabilirmisiniz Lütfen...(Tıklayınız)
 
Ana Sayfa | Etkinlik ve Konserler | Forum | İletişim | Arşiv | Bağış Yapın | Arama Link Takas

Son Konular:
Siir Deryası sayfamız açılmıştır.. Sizde şiirlerinizi eklemek için tıklayınız.. | Sitemize 2010 Ramazan İmsakiyesi Eklenmiştir..(Tıklayınız) | Sitemize Hava Durumu ve 5 Günlük Tahminler Eklenmiştir..(Tıklayınız..) | Forum Sayfamız Açılmıştır..(Tıklayınız) | Günlük Gazete Manşetleri..(Tıklayınız) | Malatya'nın Tarihi..(Tıklayınız)

X1Oyun Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber My Malatya Haber
My Malatya - Kamu Yatirimlari

Malatya'daki Etkinliklerden Haberdar Olmak İçin E-Mail Listesine Abone Olunuz...

MY MALATYA - Malatya'nın İnternet Sayfası

Kamu Yatirimlari

KAMU YATIRIMLARI

İlimizin 2008 yılı yatırım programında 8 sektörde toplam 1.364 adet proje yer almıştır. Bu projelerin 368 adedi belediyelere aittir. Belediye projelerinin 84 adedi ise Beldes kapsamındaki projelerden oluşmaktadır.

2008 yılı yatırım projelerinin; 801’i  diğer kamu hizmetleri,  308’i ulaştırma, 116’sı eğitim, 93’ü enerji, 25’i tarım, 9’u sağlık,  8’i imalat ve 4’ü ise madencilik sektöründe yer almıştır.

2008 yılı sonu itibariyle toplam 1.364 projenin; 948’i tamamlanmış, 269’u devam etmekte, 13’ü ihale aşamasında ve 134 projeye ise, genel olarak ödenek yetersizliği nedeniyle başlanamamıştır.

Yatırım projelerimizin 2008 yılı toplam tutarı 2 milyar 286 milyon 272 bin TL, yıllara sari olan projelerin önceki yıllar harcaması 1 milyar 19 milyon 298 bin TL’dir. Yatırım projelerinin 2008 yılı ödeneği 335 milyon 399 bin  TL olup, yıl sonu itibariyle 290 milyon 240 bin TL harcama yapılarak, % 87 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Beldes kapsamında; 47 belediyemizin toplam 84 adet projesi (55 adet yol yapım, 11 kanalizasyon ve 18 adet içme suyu şebeke yapımı) mevcut olup, bu projelerin toplam tutarı 4 milyon 752 bin 963 TL’dir.

Yatırımcı kuruluşlar bazında yatırımlarımızın yılı ödenekleri değerlendirildiğinde; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 75 milyon 848 bin TL ile birinci, Malatya Belediyesi 61 milyon 199 bin TL ile ikinci ve Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 57 milyon 548 bin TL ile üçüncü sırada yer almıştır.

2008 yılı yatırım ödeneklerinin sektörel dağılım ise şu şekildedir; ödeneklerin %32’si DKH (diğer kamu hizmetleri), %28’i ulaştırma, %18’i tarım, %13’ü eğitim, %3’ü sağlık sektörüne ve %6’sı da enerji-madencilik-imalat sektörlerine tahsis edilmiştir.

 

KAMU KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE

YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (2008)

 

31 Aralık 2008

 

 

 

 

TL

SIRA

SEKTÖRÜ

PROJE

PROJE

2008 YILI

2008 YILI

NAKDİ

NO

 

ADEDİ

TUTARI

ÖDENEĞİ

HARCAMASI

GERÇEKLEŞME (%)

1

TARIM

25

823.184.253

61.332.360

60.663.210

99

2

MADENCİLİK

4

545.535

545.535

224.920

41

3

İMALAT

8

3.839.000

860.000

658.000

77

4

ENERJİ

93

36.571.240

15.526.790

13.506.530

87

5

ULAŞTIRMA

308

466.317.288

95.535.645

95.196.134

100

6

EĞİTİM

116

142.423.326

43.443.322

28.207.641

65

7

SAĞLIK

9

481.694.000

9.460.000

7.110.601

75

8

DKH

801

331.697.378

108.695.480

84.672.899

78

 

TOPLAM

1.364

2.286.272.020

335.399.132

290.239.935

87

Kaynak: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

 

YATIRIMLARIN KURULUŞLAR BAZINDA ( BELEDİYELER DAHİL)

SEKTÖREL DAĞILIMI (2008)

31 Aralık 2008

 

 

 

YTL

 

 

 

 

 

TARIM

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

Devlet Su İşleri

11

815.141.838

57.547.685

57.544.244

Tarım İl Müdürlüğü

8

4.635.238

364.000

321.964

Bayındırlık ve İskan İl Md.

1

47.000

47.000

38.500

Çevre ve Orman İl Müd.

5

3.360.177

3.373.675

2.758.502

Toplam

25

823.184.253

61.332.360

60.663.210

 

 

 

 

 

İMALAT

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

Şeker Fabrikası

8

3.839.000

860.000

658.000

Toplam

8

3.839.000

860.000

658.000

 

 

 

 

 

MADENCİLİK

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

MTA 4. Bölge Müd.

4

545.535

545.535

224.920

Toplam

4

545.535

545.535

224.920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERJİ

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

Teiaş

2

8.350.000

4.000

0

Fırat Elektrik Dağ. A.Ş.

91

28.221.240

15.522.790

13.506.530

Toplam

93

36.571.240

15.526.790

13.506.530

 

 

 

 

 

ULAŞTIRMA

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

TCDD

7

914.530

914.530

390.930

TCK

27

435.088.000

75.848.000

75.848.000

DHMİ Malatya Mey. Müd.

4

14.753.512

13.988.115

2.959.142

İl Özel İdare Genel Sek.

270

15.561.246

4.785.000

15.998.062

Toplam

308

466.317.288

95.535.645

95.196.134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

Milli Eğitim İl Müd.

91

38.276.823

19.422.996

9.742.267

Kültür ve Turizm İl Müd.

4

8.212.043

1.309.000

118.406

Bayındırlık ve İskan İl Md.

1

28.000.000

3.310.000

0

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

11

8.110.460

5.278.326

5.229.968

İnönü Üniversitesi

9

59.824.000

14.123.000

13.117.000

Toplam

116

142.423.326

43.443.322

28.207.641

 

 

 

 

 

SAĞLIK

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

İnönü Üniversitesi

5

475.244.000

7.025.000

6.375.000

Sağlık İl Müdürlüğü

4

6.450.000

2.435.000

735.601

Toplam

9

481.694.000

9.460.000

7.110.601

 

 

 

 

 

 

DKH

PROJE  AD.

PROJE TUTARI

YILI ÖDENEĞİ

YILI HARCAMASI

İnönü Üniversitesi

1

3.416.000

5.632.000

3.040.000

İller Bankası

6

115.734.000

6.285.000

4.037.000

1.Organize Sanayi Bölgesi

2

3.734.625

2.220.000

2.114.402

2.Organize Sanayi Bölgesi

3

34.059.243

10.555.000

5.583.981

İl Özel İdare Genel Sek.

 

 

 

 

a)Su ve Kanalizasyon

238

5.895.602

5.895.602

3.408.966

Bayındırlık ve İskan Müd.

 

 

 

 

a)Afet İşleri (Konut)

174

35.872.500

5.488.089

3.558.150

b)Genel İdare

9

699.026

369.490

168.490

Belediyeler

368

132.286.382

72.250.299

62.761.910

Toplam

801

331.697.378

108.695.480

84.672.899

Kaynak: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

 

İL YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE

DEĞERLENDİRİLMESİ (2008)

 

31 Aralık 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

SIRA

YATIRIMCI KURUM VE

PROJE

2007 SONUNA

2008 YILI

2008 YILI

NAKDİ

TOP.FİZİKİ

TOPLAM

BİTEN

DEVAM

İHALE

BAŞLAN-

NO

KURULUŞUN ADI

TUTARI

KADAR

ÖDENEĞİ

HARCAMASI

GERÇEK.

GERÇEK.

PROJE

PROJE

EDEN

AŞAMA.

MAYAN

 

 

 

TOPLAM

 

 

ORANI

ORANI

SAYISI

SAYISI

PROJE

PROJE

PROJE

 

 

 

HARCAMA

 

 

%

%

 

 

SAYISI

SAYISI

SAYISI

1

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REK.

538.484.000

511.023.000

26.780.000

22.532.000

84

99

15

0

15

0

0

2

İL ÖZEL İDARESİ

21.456.848

0

10.680.602

19.407.028

182

87

508

428

65

0

15

3

D. S. İ. 9. BÖLGE MÜD.

815.141.838

181.766.730

57.547.685

57.544.244

100

78

11

5

5

0

1

4

KARAYOLLARI 8. BÖL. MÜD.

435.088.000

140.833.000

75.848.000

75.848.000

100

100

27

14

12

1

0

5

İLLER BAN. 12. BÖL. MÜD.

115.734.000

98.959.000

6.285.000

4.037.000

64

64

6

2

3

1

0

6

M.T.A. 4. BÖLGE MÜD.

545.535

0

545.535

224.920

41

93

4

3

0

0

1

7

DDY 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

914.530

0

914.530

390.930

43

50

7

4

0

0

3

8

VAKIFLAR BÖLGE MD.

8.110.460

629.465

5.278.326

5.229.968

99

72

11

6

5

0

0

9

MİLLİ EĞİTİM İL MÜD.

38.276.823

5.415.799

19.422.996

9.742.267

50

81

91

78

8

5

0

10

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

4.635.238

1.231.163

364.000

321.964

88

100

8

0

8

0

0

11

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6.450.000

2.926

2.435.000

735.601

30

30

4

2

0

0

2

12

BAYINDIRLIK VE İSKAN MD

64.618.526

6.034.925

9.214.579

3.765.140

41

19

185

11

74

2

98

13

TEİAŞ 13. İ.TESİS GRUP MÜD.

8.350.000

0

4.000

0

0

0

2

0

0

2

0

14

FIRAT ELK.DAĞ. A.Ş. İL MÜD.

28.221.240

10.001.691

15.522.790

13.506.530

87

87

91

84

7

0

0

15

DHMİ MALATYA MEY. MD

14.753.512

765.397

13.988.115

2.959.142

21

21

4

2

1

1

0

16

KÜLTÜR VE TURİZM İL MD

8.212.043

423.000

1.309.000

118.406

9

12

4

1

3

0

0

17

ÇEVRE VE ORMAN İL MD

3.360.177

0

3.373.675

2.758.502

82

97

5

2

3

0

0

18

ŞEKER FABRİKASI MD

3.839.000

2.854.000

860.000

658.000

77

77

8

2

5

0

1

19

1. ORGANİZE SANAYİ BÖLİ

3.734.625

979.205

2.220.000

2.114.402

95

100

2

2

0

0

0

20

2. ORGANİZE SANAYİ BÖL

34.059.243

4.821.000

10.555.000

5.583.981

53

78

3

0

3

0

0

 

KAMU KURUMLARI TOPLAMI

2.153.985.638

965.740.301

263.148.833

227.478.025

86

 

996

646

217

12

121

 

BELEDİYELER TOPLAMI

132.286.382

53.558.191

72.250.299

62.761.910

87

 

368

302

52

1

13

 

İL GENEL TOPLAMI

2.286.272.020

1.019.298.492

335.399.132

290.239.935

87

 

1.364

948

269

13

134

Kaynak: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

 

BELEDİYE YATIRIMLARININ

KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (2008)

 

31 Aralık 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

SIRA

YATIRIMCI MAHALLİ

PROJE

2007 SONUNA

2008 YILI

2008 YILI

NAKDİ

FİZİKİ

TOPLAM

BİTEN

DEVAM

İHALE

BAŞLAN-

NO

İDARENİN ADI

TUTARI

KADAR

ÖDENEĞİ

HARCAMASI

GERÇEK.

GERÇEK.

PROJE

PROJE

EDEN

AŞAMA.

MAYAN

 

 

 

TOPLAM

 

 

ORANI

ORANI

SAYISI

SAYISI

PROJE

PROJE

PROJE

 

 

 

HARCAMA

 

 

%

%

 

 

SAYISI

SAYISI

SAYISI

1

MALATYA BELEDİYESİ

121.122.773

52.793.984

61.198.599

55.500.000

91

95

239

209

29

1

0

2

Beydağı Belediyesi

139.591

0

139.591

87.170

62

57

4

2

1

0

1

3

Dilek Belediyesi

142.711

0

142.711

142.711

100

100

1

1

0

0

0

4

Erenli Belediyesi

207.798

0

207.798

151.669

73

75

2

1

1

0

0

5

Hanımınçiftliği Belediyesi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Konak Belediyesi

122.030

0

122.030

122.030

100

100

2

2

0

0

0

7

Orduzu Belediyesi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Topsöğüt Belediyesi

1.072.045

136.207

326.042

123.775

38

48

13

3

8

0

2

9

Yaygın Belediyesi

87.014

0

87.014

65.000

75

75

2

1

1

0

0

10

Şahnahan Belediyesi

97.393

0

97.393

97.393

100

100

1

1

0

0

0

11

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

153.646

0

153.646

153.646

100

100

1

1

0

0

0

12

Bahri (Çatyol) Belediyesi

86.925

0

86.925

86.925

100

100

2

2

0

0

0

13

Ören Belediyesi

90.304

0

90.304

90.304

100

100

1

1

0

0

0

14

Kozluca Belediyesi

92.757

0

92.757

92.757

100

100

1

1

0

0

0

15

ARAPGİR BELEDİYESİ

130.754

0

130.754

130.754

100

100

1

1

0

0

0

16

ARGUVAN BELEDİYESİ

82.858

0

82.858

82.858

100

100

1

1

0

0

0

17

BATTALGAZİ BELEDİYESİ

2.281.300

42.000

3.033.794

1.487.221

49

65

18

16

2

0

0

18

Hatunsuyu Belediyesi

111.929

0

111.929

89.680

80

80

2

1

0

0

1

19

Hasırcılar Belediyesi

192.912

0

192.912

0

0

0

2

0

0

0

2

20

DARENDE BELEDİYESİ

167.625

0

167.625

167.625

100

100

1

1

0

0

0

21

Ağılbaşı Belediyesi

94.013

0

94.013

94.013

100

100

1

1

0

0

0

22

Aşağıulupınar Belediyesi

86.025

0

86.025

86.025

100

100

1

1

0

0

0

23

Ayvalı Belediyesi

100.649

0

100.649

100.649

100

100

1

1

0

0

0

24

Balaban Belediyesi

92.726

0

92.726

92.726

100

100

2

2

0

0

0

25

Ilıca Belediyesi

90.235

0

90.235

90.235

100

100

1

1

0

0

0

26

Yenice Belediyesi

96.236

0

96.236

96.236

100

100

4

4

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE YATIRIMLARININ

KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (2008 YILI)(Devam)

 

31 Aralık 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

27

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

422.330

270.000

422.330

0

0

10

3

0

0

0

3

28

Erkenek Belediyesi

112.896

0

112.896

112.896

100

100

1

1

0

0

0

29

Gövdeli Belediyesi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kurucuova Belediyesi

93.971

0

93.971

93.971

100

100

1

1

0

0

0

31

Polat Belediyesi

89.504

0

89.504

89.504

100

100

1

1

0

0

0

32

Söğüt Belediyesi

95.391

0

95.391

95.391

100

100

2

2

0

0

0

33

Sürgü Belediyesi

101.950

0

101.950

101.950

100

100

3

3

0

0

0

34

DOĞANYOL BELEDİYESİ

223.174

0

223.174

144.428

64

50

3

1

2

0

0

35

Gökçe Belediyesi

85.879

0

85.879

85.879

100

0

1

1

0

0

0

36

HEKİMHAN BELEDİYESİ

350.000

40.000

350.000

350.000

100

100

3

3

0

0

0

37

Güzelyurt Belediyesi

88.581

0

88.581